Segway Tour Milan

by City Guided Tour srl

Starting Point: Via Giorgio Giulini, 2 – 20121 Milano, Italy

Tel / SMS / WhatsApp: +39 340 122 09 04